• Revista catalana de dret públic

  Revista catalana de dret públic

  La Revista catalana de dret públic, de periodicitat semestral, publica aportacions relacionades amb qualssevol de les disciplines del dret públic. 

  L'Escola d'Administració Pública de Catalunya n'és l'entitat editora.

  ISSN 1885-8252 (versió web)
  ISSN 1885-5709 (versió impresa, fins al número 44)

 • Revista de Llengua i Dret

  Revista de Llengua i Dret

  La Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, de periodicitat semestral, publica estudis acadèmics sobre el llenguatge administratiu i jurídic, el dret lingüístic, la política lingüística i la sociolingüística. L'Escola d'Administració Pública de Catalunya n'és l'entitat editora.

  ISSN 2013-1453 (versió web)
  ISSN 0212-5056 (versió impresa, fins al número 57)

 • European Public Mosaic (EPuM) Open Journal on Public Service

  European Public Mosaic (EPuM) Open Journal on Public Service

  The Public Administration School of Catalonia (EAPC) has recently published the first edition of the European Public Mosaic (EPuM) Open Journal on Public Service. The journal is published in an electronic format entirely in English, and aims to contribute to the international debate on public management. The EPuM has an informative vocation and was conceived as a channel for transferring information and knowledge to and between other benchmark bodies in European countries. In particular, it is aimed at public administration professionals and managers of public services.

 • Escola Innovació. Butlletí de la Funció Directiva

  Escola Innovació. Butlletí de la Funció Directiva

  El Butlletí Escola Innovació, amb periodicitat quadrimestral, té com a objectiu informar els alts càrrecs, càrrecs electes i directius públics de l’Administració de la Generalitat i de les administracions locals de Catalunya sobre les transformacions del món de la gestió pública.. L'Escola d'Administració Pública de Catalunya n'és l'entitat editora.

  ISSN 2014-9247