Accés en format electrònic als treballs presentats, a les conclusions i memòries de les activitats realitzades i als estudis fruit de les beques i premis atorgats per l'Escola.

Administració local

Temes de diversos àmbits relacionats amb l'Administració local

Direcció i gestió pública

Temes: Comunicació, cultura corporativa, lideratge, qualitat, responsabilitat social corporativa, tècniques de direcció, dones directives

Dret constitucional i estatutari

Temes: drets i deures, estatut de Catalunya

Ètica pública

Temes: corrupció administrativa, dret a la bona administració

Formació

Temes: Escola d'Administració Pública de Catalunya, Formació contínua, Formació de directius públics

Funció pública. Recursos humans

Temes: Accés, provisió de llocs de treball, selecció de personal, condicions de treball, riscos laborals, talent

Govern. Acció exterior

Temes: acció exterior

Innovació. Coneixement

Temes: administració electrònica, dades obertes, gestió del coneixement, sistemes d'informació, TIC, xarxes socials

Organització i processos administratius

Temes: Simplificació, empreses públiques, relacions interadministratives, intervenció administrativa, reforma del sector públic i de l'Administració local, transparència

Política i participació

Temes: Governança, participació ciutadana, polítiques públiques, polítiques socials

Serveis públics

Temes: col·laboració publicoprivada, serveis socials,