• Imprimeix

Selecció administració local

Assessorament per a l'organització de processos selectius de l'Administració local

En aquest apartat, hi trobareu propostes de bases generals i temaris de processos selectius per a l’accés a places de funcionari/ària de l’Administració local; aspectes referits a l'àmbit de selecció de l'Estatut bàsic de l'empleat públic i criteris per a la seva aplicació; el procediment i el model de bases relatius a l’acreditació del coneixement de la llengua catalana.