• Print

Who are we?

L'Escola és un organisme autònom de caràcter administratiu, fundat el 1912, adscrit al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya. La Llei 4/1987, de 24 de març, reguladora de l'Escola, en defineix l'organització i les funcions.